manfred loeffen 

bootcamp - personal training - sportmassage

Tarieven

Bootcamp

Bootcamp 10-rittenkaart

12 maanden geldig

€ 70,00

Personal Training - 1-op-1 (Bootcamp of Fitness)

per uur

€ 50,00

Personal Training - DUO training (Bootcamp of Fitness)

per uur

€ 75,00

Bedrijfsbootcamp (of sportclub/familie/vriendengroep)

prijs op aanvraag

Massage

Sportmassage

30 minuten

€ 25,00

Sportmassage

40 minuten

€ 35,00

Sportmassage

60 minuten

€ 50,00

Tapen

aanvullend op sportmassage, meerprijs

€ 2,00

Tapen


€ 5,00

- Genoemde prijzen zijn inclusief btw
CADEAUBONNEN VOOR 

MASSAGE EN BOOTCAMP 

VERKRIJGBAAR